Tag Archives: thử việc

Hợp đồng thử việc có nộp thuế thu nhập các nhân không ? Mức thuế phải nộp

Tiền lương thử việc cao thì có phải nộp thuế hay không ? Chế độ thử việc theo quy định mới nhất hiện nay được hưởng là gì ? và một số vướng mắc phát sinh của người lao động trong quá trình thử việc sẽ được Luật sư tư vấn và giải đáp:

Tiền lương đối với người lao động thử việc làm thêm giờ ?

Trong thời gian thử việc, người lao động làm tăng ca (làm thêm giờ) thì trả lương như thế nào ? Cách tính tiền lương thử việc theo quy định của pháp luật lao động ? và một số vướng mắc khác của các bên về chế độ thử việc sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Công ty phải thử việc trước hay học việc trước? Quy định về học việc

Chế độ học việc và chế độ thử việc khác nhau như thế nào ? Người lao động ký hợp đồng thử việc được hưởng những quyền lợi pháp lý nào ? Khi chấm dứt hợp đồng thử việc phải thông báo trước bao nhiêu ngày ? … Các vấn đề trên sẽ được xin giấy phép tư vấn và giải đáp cụ thể:

Hợp đồng thử việc có phải đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc không ?

Người thử việc thì có phải đóng tiền BHXH không ? Quy định về việc chấm dứt hợp đồng thử việc ? Tự ý nghỉ việc khi đang thử việc thì chịu trách nhiệm gì ? … và một số vấn đề pháp lý liên quan khác sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Công ty có phải trả tiền BHXH vào lương cho người đang thử việc ?

Thời gian thử việc nhân viên có phải đóng tiền bảo hiểm xã hội hay không ? Tiền bảo hiểm xã hội có được trả thẳng vào tiền lương không ? Các tính lương trong thời gian thử việc như thế nào ? … và một số vướng mắc pháp lý liên quan sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Có được ký hợp đồng thời vụ sau khi khí hợp đồng thử việc không ? Mức lương thử việc

Hợp đồng thời vụ có khác với hợp đồng thử việc không ? Mức tiền lương mà người lao động được hưởng khi ký hợp đồng thử việc là gì ? Các bên (người lao động và người sử dụng lao động có quyền chấm dứt hợp đồng thử việc không ?… các vấn đề trên sẽ được luật sư tư vấn, giải đáp cụ thể:

Thuế TNCN phải nộp trong thời gian thử việc có được hoàn lại không ?

Thuế thu nhập cá nhân nộp khi thử việc có được làm thủ tục hoàn thuế không ? Quy định của pháp luật hiện nay về chế độ thử việc như thế nào ? và một số vướng mắc pháp lý liên quan đến chế độ thử việc sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Thời gian thử việc không được nhận phụ cấp có đúng luật ?

Nếu không có thỏa thuận thì trong thời gian thử việc, người lao động có được nhận tiền phụ cấp từ tiền lương hay không ? Quy định của pháp luật lao động về các chế độ khi thử việc là gì ? và một số vướng mắc liên quan sẽ được luật sư tư vấn, giải đáp cụ thể:

Tư vấn giải quyết tranh chấp về nợ công người lao động?

Thưa luật sư, xin hỏi: hiện tại đang ở Đức Hòa Long An. Em có vấn đề cần luật sư giúp đỡ: Em có người anh làm nghề xây dựng, người anh của em nhận công trình ở khu công nghiệp Đông Nam Củ Chi. Người đại diện ký hợp đồng với anh của em là nhà thầu phụ với đơn giá tính theo sản phẩm làm được.

Trong thời gian thử việc có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không ?

Đối với người lao động thử việc có rất nhiều vướng mắc được đặt ra như: Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không ? Có phải đóng bảo hiểm xã hội không ? Có được nghỉ ngang khi thử việc không ? … tất cả vấn đề trên sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể: