HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP NGHI TIẾN

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP NGHI TIẾN

Mã số thuế: 2902043767
Địa chỉ: Xóm Bắc Thắng, Xã Nghi Tiến, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Đại diện pháp luật: Võ Đình Giang
Ngày cấp giấy phép: 14/04/2020
Ngày hoạt động: 26/12/2018
Cập nhật lần cuối vào 14/04/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.