Tag Archives: thử việc

Hợp đồng thử việc có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

Người đang thử việc thì có được đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp không ? Thử việc có được tham gia bảo hiểm xã hội không ? Mức lương và việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quy định như thế nào ? … các vấn đề trên sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Nghỉ việc trong thời gian thử việc có cần báo trước không ?

Chấm dứt hợp đồng thừ việc như thế nào thì được xem là hợp pháp ? Quy định về việc tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc ? Mức lương thử việc và một số vướng mắc pháp lý liên quan đến chế độ thử việc sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Nghỉ để kết hôn trong thời gian thử việc ? Xin nghỉ việc trong thời gian thử việc

Trong thời gian thử việc người lao động có quyền xin nghỉ cưới theo luật lao động không ? Chấm dứt hợp đồng thử việc trong thời gian thử việc như thế nào được xem là hợp pháp ? và một số vướng mắc pháp lý liên quan sẽ được luật sư tư vấn, giải đáp cụ thể:

Truy thu bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian thử việc ? Thời gian thử việc bao lâu ?

Pháp luật hiện nay có cho phép người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp đăng ký thử việc tại một công ty khác hay không ? Thời gian và mức lương thử việc hiện nay quy định như thế nào ? … và một số vướng mắc pháp lý liên quan sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể: