Tag Archives: thuế xây dựng

Giấy phép xây dựng tạm thời là gì ? Xây dựng mà không có giấy phép thì có những rủi ro như thế nào ?

Đất nằm trong vùng quy hoạch thì có thể xin giấy phép xây dựng tạm phải đáp ứng điều kiện gì ? Xây dựng mà không có giấy phép thì có những rủi ro như thế nào ? Luật sư của Công ty luật DV Xingiaypheptư vấn và giải đáp một số vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động xây dựng:

Quy định mới năm 2020 của pháp luật về xây dựng nhà ở ?

Khi xây dựng nhà ở người dân cần lưu ý những vấn đề pháp lý nào ? Thủ tục và quy trình xin giấy phép xây dựng nhà ở hiện nay ? và những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động xây dựng sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở áp dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị

Việc xây dựng nhà ở cần những loại giấy tờ pháp lý gì ? Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở đô thị ? Và những vướng mắc pháp lý liên quan đến hoạt động xây dựng nhà ở sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa

Cải tạo sửa chưa nhà ở có cần phải xin giấy phép xây dựng không ? Mức thuế phải đóng khi xây dựng nhà ở tại các khu đô thị hoặc nông thôn theo quy định hiện nay được tính như thế nào ? và các vấn đề pháp lý liên quan sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp:

Xây nhà sai giấy phép có thể hoàn công được không?

Hoàn công là việc ghi nhận thông tin tài sản trên đất (nhà mới được xây dựng) vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Vậy, khi xây dựng sai giấy phép thì có ảnh hưởng đến việc làm hoàn công ? và các vấn đề pháp lý liên quan đến việc xây nhà ở sẽ được luật sư tư vấn:

Quy định mới nhất về xin cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ?

Bị mất, hỏng, hết hạn giấy phép xây dựng thì có được quyền xin cấp lại không ? Hướng dẫn các vấn đề pháp lý liên quan đến cấp giấy phép xây dựng, cấp lại giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật hiện nay:

Có được xây nhà trên đất nông nghiệp không ? Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp ?

Hiện nay, có rất nhiều hộ dân đang hoặc đã xây dựng nhà ở, nhà xưởng, nhà chăn nuôi trên phần đất nông nghiệp. Vậy, việc xây dựng này có hợp pháp ? Cần làm gì để có thể xây dựng được ? Luật sư tư vấn và giải đáp một số vướng mắc pháp lý:

Nhà trong quy hoạch có được mua bán không? thuế xây dựng phải nộp bao nhiêu?

Quy hoạch và quy hoạch treo trong hoạt động ở nước ta còn khá phổ biến, điều này tác động tiêu cực đến thị trường mua bán, chuyển nhượng đất đai và hoạt động xây dựng nhà ở theo quy định pháp luật hiện nay. Luật sư tư vấn và giải đáp một số vướng mắc về vấn đề trên:

Xây dựng nhà trên hành lang an toàn đường bộ có vi phạm không?

Quy định pháp luật xây dựng hiện nay về điều kiện xây dựng nhà ở, tiêu chuẩn xây dựng nhà ở và các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động cấp phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể: