Tag Archives: cách tính thuế xây dựng

Quy định mới năm 2020 của pháp luật về xây dựng nhà ở ?

Khi xây dựng nhà ở người dân cần lưu ý những vấn đề pháp lý nào ? Thủ tục và quy trình xin giấy phép xây dựng nhà ở hiện nay ? và những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động xây dựng sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Thời điểm xuất hóa đơn đối với công trình xây dựng

Xin chào xin giấy phép ! Công ty tôi có ký hợp đồng thuê công ty xây dựng nhà xưởng. Hiện tại đã nghiệm thu phần móng của công trình, tôi có cần phải xuất hóa đơn hay không ? hay khi nào hoàn thiện bàn giao tôi mới xuất hóa đơn. Mong Luật sư tư vấn giúp tôi .

Tư vấn cách tính thuế xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật

Quy định pháp luật hiện nay về giấy phép xây dựng ? Hồ sơ và thủ tục cấp phép xây dựng và các vấn đề thuế áp dụng đối với hoạt động xây dựng sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể theo quy định mới nhất hiện nay: