Tag Archives: đăng ký cấp sổ đỏ

Diện tích cấp sổ đỏ và diện tích tối thiểu được tách thửa tại 63 tỉnh thành (P1)

Diện tích cấp sổ đỏ và diện tích tối thiểu để tách thửa tại tại các địa phương là khác nhau. Bài viết này xin giấy phép xin thông tin tới quý đọc giả diện tích cấp sổ đỏ và diện tích tối thiểu để tách thửa tại 63 tỉnh thành trên cả nước (P1)

Điều kiện để được cấp sổ đỏ và xây nhà trên đất được quy định thế nào ?

Người dân, tổ chức, doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện pháp lý nào thì được cấp sổ đỏ ? Việc xây nhà trên đất có phải xin giấy phép xây dựng không ? Luật sư tư vấn các điều kiện pháp lý về cấp sổ đỏ và xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật hiện nay:

Trường hợp nào được cấp sổ đỏ và chi phí làm sổ đỏ hết bao nhiêu ?

Các trường hợp được cấp sổ đỏ ( giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chi phí khi làm thủ tục và các vấn đề pháp lý liên quan sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể như sau:

Mua đất do UBND xã quản lý, bán trái thẩm quyền thì có được cấp sổ đỏ không ?

Việc mua đất trong quy hoạch hay mua đất trái thẩm quyền, đất có tranh chấp thì thủ tục cấp sổ đỏ thực hiện như thế nào ? Và các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục cấp sổ đỏ cho người dân sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Không có lối đi không được cấp sổ đỏ có đúng không ?

Đất đai không có đường đi, lối đi chung vào thửa đất thì liệu có được cấp sổ đỏ không ? Thủ tục cấp sổ đỏ, làm sổ đỏ thực hiện như thế nào ? và các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động cấp sổ đỏ sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể: