Tag Archives: chuyển sinh hoạt đảng

Chế độ sinh hoạt đảng đối với đảng viên nghỉ sản như thế nào?

Kính gửi xin giấy phép, tôi có một câu hỏi mong luật sư giải đáp: Tôi là đảng viên hiện đang nghỉ sản vậy có phải đóng đảng phí trong thời gian nghỉ sản hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Điều kiện chuyển sinh hoạt Đảng chính thức ?

Chào quý đơn vị. Tôi xin hỏi về điều kiện để chuyển sinh hoạt đảng chính thức. Tôi đang công tác ở 1 trường cao đẳng, hết thời gian thử việc, được ký hợp đồng lao động trong thời gian là 12 tháng từ ngày 6/6/2018-6/6/2019. Tôi đã kết nạp đảng được 3 năm và hiện giờ đang là đảng viên chính thức, tôi đang sinh hoạt ở chi bộ nơi cư trú.

Quy định về xóa tên Đảng viên và thi hành kỷ luật đối với Đảng viên

xin giấy phép giải đáp các thắc mắc về Đảng viên như: Kế nạp đảng viên, xét lý lịch đảng viên, khai trừ Đảng viên hoặc vấn đề Đảng viên tham gia hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành: