Tag Archives: xác minh lý lịch

Quy định về xóa tên Đảng viên và thi hành kỷ luật đối với Đảng viên

xin giấy phép giải đáp các thắc mắc về Đảng viên như: Kế nạp đảng viên, xét lý lịch đảng viên, khai trừ Đảng viên hoặc vấn đề Đảng viên tham gia hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành: