Tag Archives: tờ khai

Hướng dẫn điền mẫu tờ khai thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP về Luật hộ tịch, Bộ tư pháp ban hành mẫu tờ khai đăng lý việc thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch như sau:

Mẫu Tờ khai yêu cầu ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp (Mẫu 04-YCSĐ)

Công ty luật DV Xingiayphep xin giới thiệu mẫu Tờ khai (Mẫu 04-YCSĐ) ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN, thay thế các mẫu tờ khai 03-YCGN và 04-YCSĐ tại Phụ lục E của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN

Mẫu Tờ khai yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (03-YCGN)

Công ty luật DV Xingiayphep xin giới thiệu mẫu Tờ khai (03-YCGN) ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN, thay thế các mẫu tờ khai 03-YCGN và 04-YCSĐ tại Phụ lục E của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN

Mẫu Tờ khai yêu cầu ghi nhận việc sửa đổi/ gia hạn/ chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 03 – SĐHĐ)

Công ty luật DV Xingiayphepxin giới thiệu mẫu Tờ khai yêu cầu ghi nhận việc sửa đổi/ gia hạn/ chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 03 – SĐHĐ) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ). Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ.

Mẫu Tờ khai đăng ký tham dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 05 – KTNV)

Công ty luật DV Xingiayphepxin giới thiệu mẫu Tờ khai đăng ký tham dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 05 – KTNV) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ). Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ.

Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 01 – CCHN)

Công ty luật DV Xingiayphepxin giới thiệu mẫu Tờ khai yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 01 – CCHN) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ). Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ.

Mẫu Tờ khai cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 02 – CLCC )

Công ty luật DV Xingiayphepxin giới thiệu mẫu Tờ khai cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 02 – CLCC ) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ). Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ.

Mẫu 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tờ khai quyết toán mẫu 02/QTT-TNCN là tờ khai quyết toán thuế dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công thuộc diện tự quyết toán thuế với cơ quan thuế. xin giấy phép cung cấp mẫu 02/QTT-TNCN và hướng dẫn điền mẫu 02/QTT-TNCN.
Quý khách vui lòng tải mẫu ở đầu trang.

Hướng dẫn cách điền mẫu 05/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bộ tài chính ban hành biểu mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC thay thế cho tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN ban hành kèm theo thông tư 96/2015/TT-BTC. xin giấy phép hướng dẫn cách điền mẫu tờ khai 05/QTT-TNCN trên ứng dụng Hỗ trợ kê khai 3.8.2 như sau: