Tag Archives: hướng dẫn

Hướng dẫn cách điền mẫu 05/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bộ tài chính ban hành biểu mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC thay thế cho tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN ban hành kèm theo thông tư 96/2015/TT-BTC. xin giấy phép hướng dẫn cách điền mẫu tờ khai 05/QTT-TNCN trên ứng dụng Hỗ trợ kê khai 3.8.2 như sau:

Hướng dẫn điền Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh – Mẫu số: 01/CNKD (Thông tư số 92/2015/TT-BTC )

Thưa công ty: Tôi muốn hỏi về mẫu trờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh và cách điền tờ khai thuế, vì đây là lần đầu tiên tôi làm nên chưa biết ? Nhờ công ty tư vấn. cảm ơn.

Hướng dẫn điền mẫu Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh Mẫu số: 01-1/BK-CNKD (Thông tư số 92/2015/TT-BTC)

Kính thưa công ty: Công ty tôi là công ty dịch vụ vận tải, kết nối giữa người có phương tiện vận tải và người có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải. Tôi muốn tìm hiều về nộp hộ thuế cho cá nhân kinh doanh nhưng chúng tôi có nhiều cá nhân không biết phải sử dụng mẫu nào, vì mỗi người một bản thì quá nhiều. Nhờ tư vấn giúp.