Tag Archives: Mẫu hợp đồng thử việc

Mẫu hợp đồng thử việc bằng tiếng anh (LABOUR CONTRACT) mới 2020

Người lao động nước ngoài có thể được ký hợp đồng lao động song ngữ (anh việt) hoặc ngôn ngữ của quốc gia của họ. xin giấy phép giới thiệu mẫu hợp đồng thử việc bằng tiếng anh để tham khảo và giải đáp một số vướng mắc liên quan đến chế độ thử việc: