Tag Archives: học nghề

Quy định của pháp luật về hợp đồng học việc ?

Kính gửi luật sư ! Công ty em mới thành lập, do mức độ công việc khó (điện- cơ khí). Nên em ký hợp đồng thử việc cho lao động phổ thông 2 tháng (hợp đồng học việc). Vậy có trái với quy định không ? Khi thuế đến kiểm tra thì em có cần bổ sung gì không ? và theo quy định nào là hợp lý cho ” hợp đồng học việc” ? Kính mong luật sư giải thích thắc mắc giúp em !

Các vấn đề pháp lý khi ký hợp đồng học nghề theo quy định của pháp luật

Xin chào xin giấy phép ! Công ty tôi là công ty TNHH có ký hợp đồng học nghề với nhân viên 6 tháng . Tôi có vài vấn đề cần Luật sư giải đáp. Hợp đồng học nghề có được coi là hợp đồng lao động không ?