Author Archives: admin

Nghị định 28/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, […]

Sở hữu trí tuệ là gì ?

Định nghĩa – Sở hữu trí tuệ có nghĩa là gì? Sở hữu trí tuệ (IP) là bất kỳ tài sản vô hình nào được tạo ra từ một suy nghĩ ban đầu, chẳng hạn như ý tưởng, tên, nội dung, thiết kế, phát minh hoặc phương tiện kỹ thuật số. Quyền sở hữu trí tuệ (IPR) […]

Vi phạm bản quyền có nghĩa là gì?

Định nghĩa – Vi phạm bản quyền có nghĩa là gì? Vi phạm bản quyền là vi phạm, vi phạm bản quyền hoặc trộm cắp quyền độc quyền của chủ sở hữu bản quyền thông qua việc sử dụng trái phép tài liệu hoặc tác phẩm có bản quyền, theo Đạo luật Bản quyền Liên bang Hoa […]

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH 30/2019/QĐ-UBND QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN BIỂN; QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NỘI ĐỊA THUỘC PHẠM […]