Sở hữu trí tuệ là gì ?

Định nghĩa – Sở hữu trí tuệ có nghĩa là gì?

Sở hữu trí tuệ (IP) là bất kỳ tài sản vô hình nào được tạo ra từ một suy nghĩ ban đầu, chẳng hạn như ý tưởng, tên, nội dung, thiết kế, phát minh hoặc phương tiện kỹ thuật số. Quyền sở hữu trí tuệ (IPR) đề cập đến quyền của chủ sở hữu và tác giả sở hữu trí tuệ.

sở hữu trí tuệ được chia thành hai loại: sở hữu công nghiệp và bản quyền.

xingiayphep giải thích Sở hữu trí tuệ

Bao gồm sở hữu công nghiệp:

  • Bằng sáng chế (phát minh): Yêu cầu đăng ký công khai và cung cấp tới 20 năm bảo vệ chống lại bất kỳ việc sử dụng trái phép, thích và cạnh tranh không lành mạnh.
  • Kiểu dáng công nghiệp: Bảo vệ các sáng tạo xác định hoặc mô tả sản phẩm, bao gồm nhãn hiệu và tên thương mại và logo.
  • Chỉ dẫn nguồn địa lý

Bản quyền bảo vệ các quyền liên quan đến sáng tạo văn học và nghệ thuật, bao gồm:

  • Tác phẩm nghệ thuật và văn học: Sách, phim, ghi âm, phần mềm, thiết kế
  • Biểu diễn
  • Đài phát thanh và truyền hình
  • Các công việc dựa trên công nghệ, như chương trình máy tính và cơ sở dữ liệu

Luật bản quyền bảo vệ chủ sở hữu trí tuệ chống lại việc sử dụng hoặc sao chép trái phép. Mặc dù đăng ký bản quyền là không bắt buộc, nhưng nên đảm bảo tài liệu IP chính thức.

Công ước quốc tế về bảo vệ tác phẩm văn học và nghệ thuật (Công ước Berne, Berne hoặc Bern) là một thỏa thuận bản quyền quốc tế có nguồn gốc từ Berne, Thụy Sĩ vào cuối thế kỷ 19. Quản trị Berne yêu cầu các thành viên của Liên minh Berne hoặc các bên ký kết cung cấp bảo vệ tự động cho mọi tác phẩm được xuất bản lần đầu ở bất kỳ quốc gia nào của Liên minh Berne, cũng như bất kỳ tác phẩm nào chưa được công bố của một tác giả ở các quốc gia Liên minh khác.

 

Bạn quan tâm đến dịch vụ sở hữu trí tuệ. và cần tư vấn về dịch vụ xin giấy phép bản quyền. XIn vui lòng liên hệ ngay với dịch vụ xin giấy phép để được hỗ trợ.
– website: https://xingiayphep.com.vn
– Email: hotro@xingiayphep.com.vn
– Phone: 038.989.1989

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *