Vi phạm bản quyền có nghĩa là gì?

Định nghĩa – Vi phạm bản quyền có nghĩa là gì?

Vi phạm bản quyền là vi phạm, vi phạm bản quyền hoặc trộm cắp quyền độc quyền của chủ sở hữu bản quyền thông qua việc sử dụng trái phép tài liệu hoặc tác phẩm có bản quyền, theo Đạo luật Bản quyền Liên bang Hoa Kỳ.

Vi phạm bản quyền còn được gọi là vi phạm bản quyền.

Xingiayphep giải thích vi phạm bản quyền

Trong bối cảnh vi phạm bản quyền, việc sử dụng trái phép tác phẩm hoặc tài liệu là bất kỳ sự sao chép, phân phối, hiệu suất, hiển thị công khai hoặc chuyển nhượng trái phép sang tác phẩm phái sinh mà không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền.

Một hành vi xâm phạm xảy ra trong cả ba điều kiện sau đây:

  • Chủ sở hữu phải giữ bản quyền hợp lệ.
  • Người vi phạm bị cáo buộc phải có thể truy cập vào tác phẩm có bản quyền.
  • Sao chép các tác phẩm có bản quyền phải xảy ra ngoài các trường hợp ngoại lệ. Nếu một ngoại lệ không được áp dụng, người được yêu cầu sử dụng tác phẩm cho phép.

Ba trường hợp ngoại lệ chính đối với luật bản quyền – thường được sử dụng bởi các nhà giáo dục – như sau:

  • Sử dụng hợp lý
  • Hướng dẫn ảo
  • Hướng dẫn trực tiếp

Vi phạm bản quyền phần mềm liên quan đến việc sử dụng trái phép các chương trình phần mềm có bản quyền. Hầu hết các quốc gia công nhận việc bảo vệ phần mềm có bản quyền, nhưng việc thực thi thay đổi trên toàn cầu.

Theo luật, các hình phạt vi phạm bản quyền nói chung bắt buộc người vi phạm phải trả lợi nhuận và thiệt hại thực tế, với phạm vi $ 200- $ 150.000 cho mỗi tác phẩm bị vi phạm. Người vi phạm cũng trả tất cả các khoản phí tòa án và luật sư. Ngoài ra, Tòa án có thể ngừng hoạt động xâm phạm thông qua lệnh cấm và ngăn chặn các tác phẩm bất hợp pháp. Cuối cùng, thời gian ngồi tù có thể được phục vụ, tùy thuộc vào quy mô của các hoạt động vi phạm.

Bạn quan tâm đến dịch vụ bản quyền. và cần tư vấn về dịch vụ xin giấy phép bản quyền. XIn vui lòng liên hệ ngay với dịch vụ xin giấy phép để được hỗ trợ.
– website: https://xingiayphep.com.vn
– Email: hotro@xingiayphep.com.vn
– Phone: 038.989.1989

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *