UBMT TQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

UBMT TQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Mã số thuế: 3200707144
Địa chỉ: 03 Huyền Trân Công Chúa, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu Hà
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2020
Ngày hoạt động: 01/01/1990
Cập nhật lần cuối vào 17/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.