Công Ty TNHH Đinh Nghĩa Hoa

Công Ty TNHH Đinh Nghĩa Hoa

Mã số thuế: 4001203962
Địa chỉ: Thôn Đông Khương 2, Xã Điện Phương, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

Đại diện pháp luật: Đinh Nghĩa
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2020
Ngày hoạt động: 17/03/2020
Ngành nghề chính:
Cập nhật lần cuối vào 17/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.