Thu nhập bao nhiêu hàng tháng thì phải chịu thuế?

Xin chào bạn đến với chuyên trang tư vấn dịch vụ pháp luật. Sau đây là một số nội dung chỉ mang tính chất tham khảo. các bạn có thể đọc để hiểu thêm nhé.

Công ty xin giấy phép xin đưa ra giải đáp cho câu hỏi Thu nhập hàng tháng bao nhiêu thì phải chịu thuế?

Tiền bị trừ trước khi trả lương đúng không?

Em làm cho công ty SS Việt Nam. Hàng tháng thu nhập của em theo lương là. Lương cơ bản: 4.700.000đ. Phụ cấp 900.000đ Và tiền làm thêm là 3.200.000đ thì có bị trừ thuế không ạ. Tháng Tết chúng em có làm thêm lương cao hơn. Công ty chia làm ba lần chuyển lương trừ ba lần tiền thuế. Như vậy đúng hay sai ạ? Một lần là lương 9 triệu bị trừ thuế. Lần hai thưởng 5 triệu cũng bị trừ thuế và lần ba thưởng 4.700.000đ cũng bị trừ thuế. Xin luật sư cho biết là trừ thế đúng hay sai ạ. Em cảm ơn ạ.

-Thành Hoàng

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân và về các khoản chịu thuế từ tiền lương, tiền công sau: 

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

b.1) Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

b.2) Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.

b.3) Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.

b.4) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

b.5) Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.

b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, , bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức , mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

b.7) Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.

b.8) Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.

b.9) Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

b.10) Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

b.11) Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều này phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Trường hợp các văn bản hướng dẫn về các khoản phụ cấp, trợ cấp, mức phụ cấp, trợ cấp áp dụng đối với khu vực Nhà nước thì các thành phần kinh tế khác, các cơ sở kinh doanh khác được căn cứ vào danh mục và mức phụ cấp, trợ cấp hướng dẫn đối với khu vực Nhà nước để tính trừ.

Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.

Riêng trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được trừ theo mức ghi tại Hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.”

Theo quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng thì thu nhập sau đây được miễn thuế:

“i) Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể như sau:

i.1) Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

Ví dụ 2: Ông A có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 40.000 đồng/giờ.

– Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân được trả 60.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là: 

60.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ

– Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 80.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

80.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 40.000 đồng/giờ 

i.2) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được lưu tại đơn vị trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.”

Từ những quy định trên của pháp luật thì tiền lương cơ bản là thu nhập chịu thuế và tiền phụ cấp cũng là thu nhập chịu thuế trừ những phụ cấp được loại trừ được trích dẫn ở Điều khoản trên. Tiền làm thêm sao hơn sao với tiền lương làm việc vào ban ngày và làm việc trong giờ cũng là thu nhập phải chịu thuế.

Tiền thưởng của người lao động là khoản thu nhập từ tiền lương tiền công là khoản thu nhập chịu thuế trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

“e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

e.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể:

e.1.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.

e.1.2) Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.

e.1.3) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.

e.1.4) Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị – xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

e.1.5) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.

e.1.6) Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.

e.1.7) Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.

Thẩm quyền ra quyết định khen thưởng, mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nêu trên phải phù hợp với quy định của Luật Thi đua khen thưởng.

e.2) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

e.3) Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

e.4) Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.”

TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG – THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Hiện tại em đang làm ở khu vực đảo Phú Quốc. – Nếu mức lương của em dưới 9 triệu, kí hợp đồng dưới 2 tháng em có bị khấu trừ thuế 10% hay không? Nếu bị khấu trừ, em có thể kí cam kết thu nhập dưới 108 triệu/năm để không bị trừ hay không? – Mức lương của em 10 triệu, kí hợp đồng 2 tháng. Em bắt đầu làm việc từ tháng 5/2017. Tổng thu nhập của em không quá 108tr/năm. Vậy em có bị trừ thuế không khi em kí cam kết thu nhập dưới 108tr/năm? – Hiện tại Phú Quốc đang là khu kinh tế được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đúng không ạ? Mong luật gia giúp em giải đáp thắc mắc trên. Xin chân thành cảm ơn.

-HR Ledieu

1.Để trả lời cho câu hỏi có khấu trừ thuế 10% chúng tôi xin đưa ra căn cứ như sau

Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân:

“i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký  (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có tại thời điểm cam kết.”

Từ quy định trên có thể hiểu rằng cả hai trường hợp này đều có hợp đồng dưới 2 tháng và tổng thu nhập từ hai triệu đồng trở lên thì bạn có thể làm bản cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng nhưng phải thỏa mãn các điều kiện sau:

– Chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nêu trên;

– Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế;

– Phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

2. Liên quan đến vẫn đề tại huyện đảo Phú Quốc bạn có thể tham khảo Công văn 1526/TCT-TNCN ngày 05/05/2011 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế tỉnh Kiên Giang

 

 

Tư vấn về thuế thu nhập cá nhân?

Tôi là giáo viên dạy cấp hai đang ở mức lương khoảng 4 triệu 900/tháng, tôi có đi dạy thêm ở một trường dân lập được khoảng 5 triệu/tháng thì tôi phải nộp thuế thu nhập cá nhân như thế nào. Tôi cảm ơn luật sư nhiều ạ

-Nguyễn Hoàng Quyên

Theo quy định tại tiết b.1 điểm b khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng thì:

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.”

Vậy nếu cả hai nơi bạn đều ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập sẽ thực hiện việc khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến từng phần.

Thuế thu nhập cá nhân của chuyên gia?

Thưa luật sư! Trước hết em xin gửi lời chúc sức khỏe, thành công tới các luật sư. Em có một câu hỏi như sau: Công ty em có ký việt nam để làm việc theo vụ việc. Trong hợp đồng quy định khấu trừ thuế tncn 10% trước khi trả cho cá nhân và em hạch toán vào tk 154 không qua tk 3341. Vậy phần thu nhập chịu thuế em có phải đưa vào tờ khai quý, tháng khi có phát sinh không? Em xin cảm ơn.

-Danh Nguyen

Nếu công ty bạn đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là 10% 

“Điều 26. Khai thuế, quyết toán thuế

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế và quyết toán thuế theo hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ tại văn bản hướng dẫn về quản lý thuế. Nguyên tắc khai thuế đối với một số trường hợp cụ thể:

1. Khai thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.”

 Vậy công ty bạn có khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện việc kê khai theo tháng hoặc quý.

Xin hỏi về việc nộp thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ?

Xin cho em hỏi: 1) Trường hợp cá nhân thuê đất tự trồng rau muống và bán cho 1 đơn vị nuôi gà. thu nhập 1 tháng khoảng 150 triệu. vậy cá nhân này có phải tính thuế TNCN không 2) Trường hợp cá nhân có đất tự trồng rau muống và bán cho 1 đơn vị nuôi gà. thu nhập 1 tháng từ 1 triệu đến 3 triệu. vậy cá nhân này có phải tính thuế TNCN không

-Thi Le

Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng thì các khoản thu nhập được miễn thuế có hướng dẫn về thuế từ hoạt động sản xuất nông nghiệp như sau:

“e) Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất theo hướng dẫn tại điểm này phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

e.1) Có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, quyền sử dụng mặt nước, quyền thuê mặt nước hợp pháp để sản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản.

Trường hợp đi thuê lại đất, mặt nước của tổ chức, cá nhân khác thì phải có văn bản thuê đất, mặt nước theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận khoán trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng với các công ty Lâm nghiệp). Đối với hoạt động đánh bắt thủy sản phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê tàu, thuyền sử dụng vào mục đích đánh bắt và trực tiếp tham gia hoạt động đánh bắt thủy sản (trừ trường hợp đánh bắt thủy sản trên sông bằng hình thức đáy sông (đáy cá) và không thuộc những hoạt động khai thác thủy sản bị cấm theo quy định của pháp luật).

e.2) Thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

Địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản theo hướng dẫn này là quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là đơn vị hành chính cấp huyện) hoặc huyện giáp ranh với nơi diễn ra hoạt động sản xuất.

Riêng đối với hoạt động đánh bắt thủy sản thì không phụ thuộc nơi cư trú.

e.3) Các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng đánh bắt thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới chỉ sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác.”

Từ quy định trên cho thấy cả hai trường hợp mà bạn đặt ra thì cá nhân đó đều tự trồng ra rồi đem bán cho cơ sở khác. Tức là có hoạt động sản xuất nông nghiệp thì không phụ thuộc vào bản thân cá nhân đó có quyền sử dụng đất hay đi thuê đất để sử dụng.

Nếu bạn cần thêm thông tin xin đặt câu hỏi vào ô hỏi đáp bên dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn.