Tag Archives: tiền công

Hợp đồng trên 3 tháng tại có được khấu trừ thuế TNCN 10% ?

Thưa luật sư​! Em có trường hợp này muốn hỏi: Em ký lao động trên 3 tháng tại 1 công ty, công ty em làm về dịch vụ. Công ty em có quy định là khi em kiếm hợp đồng về cho công ty sẽ bị khấu trừ thuế TNCN là 10% trên doanh thu từng hợp đồng (em thuộc diện chưa phải đóng thuế TNCN). Em muốn hỏi công ty em quy định như vậy là đúng hay không? Điều này có được quy định trong Thông tư hay văn bản gì không ạ? Em xin cám ơn!

Hợp đồng trên 3 tháng có được khấu trừ thuế TNCN 10% ?

Thưa luật sư​! Em có trường hợp này muốn hỏi: Em ký lao động trên 3 tháng tại 1 công ty, công ty em làm về dịch vụ. Công ty em có quy định là khi em kiếm hợp đồng về cho công ty sẽ bị khấu trừ thuế TNCN là 10% trên doanh thu từng hợp đồng (em thuộc diện chưa phải đóng thuế TNCN). Em muốn hỏi công ty em quy định như vậy là đúng hay không? Điều này có được quy định trong Thông tư hay văn bản gì không ạ? Em xin cám ơn!

Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi không làm việc cho doanh nghiệp nào ?

Thưa Luật sư! Tôi không đi làm cho doanh nghiệp hay xí nghiệp nào cả, thu nhập chính của tôi là từ lĩnh vực đầu tư chứng khoán vậy tôi có nằm trong đối tưởng chịu thuế thu nhập cá nhân hay không khi đối tưởng chịu thu nhập cá nhân là từ thu nhập từ tiền lương và tiền công? Mong bộ phận tư vấn trả lời giúp câu hỏi trên! Trân trọng cảm ơn!

Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn …

Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) và các cá nhân có thu nhập chịu thuế khác – Trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhập