Tag Archives: đăng ký giao dịch bảo đảm

Thủ tục mua bán nhà đất đang thế chấp tại ngân hàng như thế nào ?

Mua bán đất đai đang thế chấp tại ngân hàng có những rủi ro gì ? Thủ tục giải chấp để mua bán thực hiện như thế nào ? Làm sao để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên ? Các vấn đề trên sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Các loại thuế, phí phải nộp khi mua bán, chuyển nhượng đất đai? Có cách nào để giảm tiền thuế phải nộp không ?

Một trong những vấn đề phát sinh mà người mua bán đất đai, bất động sản là THUẾ, PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT ? Vậy, mua bán đất đai phải nộp những loại thuế gì ? và những vướng mắc pháp lý liên quan đến việc mua bán chuyển nhượng nhà đất: