Mẫu báo cáo kê khai lần đầu tài sản hạ tầng đường bộ (Mẫu số 01-BC/TSHTĐB)

Xin chào bạn đến với chuyên trang tư vấn dịch vụ pháp luật. Sau đây là một số nội dung chỉ mang tính chất tham khảo. các bạn có thể đọc để hiểu thêm nhé.

xin giấy phép xin giới thiệu: Mẫu báo cáo kê khai lần đầu tài sản hạ tầng đường bộ (Mẫu số 01-BC/TSHTĐB) ban hành kèm theo Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính

 

Bộ, Tỉnh:……………………………………………………………….

Cơ quan quản lý cấp trên ………………………..

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản………….

Mã cơ quan, đơn vị:……………………………………………..

Loại hình cơ quan, đơn vị:…………………………………….

Mẫu số 01-BC/TSHTĐB

(Ban hành kèm theo ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO KÊ KHAI LẦN ĐẦU TÀI SẢN HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ

TÀI SẢN

>&gt Xem thêm: 

KÝ HIỆU

CẤP, LOẠI

NĂM XÂY DỰNG

NĂM SỬ DỤNG

GIÁ TRỊ

(nghìn đồng)

THÔNG TIN KHÁC

Nguyên giá

Giá trị còn lại

1

>&gt Xem thêm: 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

>&gt Xem thêm: 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

>&gt Xem thêm: 

 

 

 

 

 

………, ngày….. tháng….. năm ……

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN

(Ký, họ tên và đóng dấu)

 

…………, ngày….. tháng….. năm ……

>&gt Xem thêm: 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

>&gt Xem thêm: 

Nếu bạn cần thêm thông tin xin đặt câu hỏi vào ô hỏi đáp bên dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn.