HỢP TÁC XÃ TRÁI CÂY SINH HỌC OCOP

HỢP TÁC XÃ TRÁI CÂY SINH HỌC OCOP

Mã số thuế: 6300328113
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, ấp Thị Trấn, Thị trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang.

Tên giao dịch: BFC

Đại diện pháp luật: Trần Bá Sơn
Ngày cấp giấy phép: 30/03/2020
Ngày hoạt động: 26/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 30/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.