BAN QLDA ĐẦU TƯ XD TỈNH HẢI DƯƠNG

BAN QLDA ĐẦU TƯ XD TỈNH HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0801320410
Địa chỉ: 16 Lê Viết Hưng TP Hải Dương, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Hải Dương.

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Long
Ngày cấp giấy phép: 01/04/2020
Cập nhật lần cuối vào 01/04/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.