CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG TÙNG DƯƠNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG TÙNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2601041981
Địa chỉ: Khu 9, Xã Vĩnh Lại, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ.

Đại diện pháp luật: Trần Tiến Tùng
Điện thoại: 0832302777
Ngày cấp giấy phép: 26/03/2020
Ngày hoạt động: 26/03/2020
Ngành nghề chính:
Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật lần cuối vào 26/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.