Công Ty TNHH Nhôm Kính Ánh

Công Ty TNHH Nhôm Kính Ánh

Mã số thuế: 4001204719
Địa chỉ: Tổ 10, Khối phố Phước Xuyên, Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam.

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Ánh
Ngày cấp giấy phép: 26/03/2020
Ngày hoạt động: 26/03/2020
Ngành nghề chính:
Cập nhật lần cuối vào 26/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.