CÔNG TY TNHH LÂM THỊNH PHÁT TUYÊN QUANG

CÔNG TY TNHH LÂM THỊNH PHÁT TUYÊN QUANG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Phú An, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Đại diện pháp luật: Hoàng Anh
cấp giấy phép: 18/10/2019
hoạt động: 18/10/2019 ( 1 )
Điện thoại:
Trạng thái: Đang hoạt động

 

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.