CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ KIM KHÍ PHÚC TÍN

CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ KIM KHÍ PHÚC TÍN

Mã số thuế: 0700837234
Địa chỉ: QL21A, Cầu Sắt, Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục, Hà Nam.

Tên giao dịch: CONG TY THIET BI DIEN VA KIM KHI PHUC TIN

Đại diện pháp luật: Đặng Phan Chương
Ngày cấp giấy phép: 16/03/2020
Ngày hoạt động: 16/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 16/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.