Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Phát Thành Công

Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Phát Thành Công

Mã số thuế: 5901139045
Địa chỉ: Lý Chính Thắng, Tổ 4, Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Đại diện pháp luật: Lê Tiến Dũng
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2020
Ngày hoạt động: 17/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 17/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.