CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG MỸ THUẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG MỸ THUẬN

Mã số thuế: 1501112612
Địa chỉ: Số 166A tổ 11 khóm Tân Thạnh, Phường Tân Hội, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long..

Đại diện pháp luật: Phan Trung Toàn
Ngày cấp giấy phép: 26/03/2020
Ngày hoạt động: 26/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 26/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.