CÔNG TY TNHH C & S FASHION & ACCESSORY

CÔNG TY TNHH C & S FASHION & ACCESSORY

Mã số thuế: 2100655042
Địa chỉ: Nhà xưởng, Thửa đất số 47, tờ bản đồ số 19, Ấp Tân Ngại, Xã Lương Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh.

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lên
Ngày cấp giấy phép: 26/03/2020
Ngày hoạt động: 26/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 26/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.