Các loại ưu đãi thuế TNDN của trung tâm ngoai ngữ ?

Thưa luật sư! Tôi có vấn đề xin được tư vấn như sau: Công ty GS là công ty có 100% vốn tư của nước ngoài, công ty GS có hoạt động đào tạo ngoại ngữ cho mọi lứa tuổi. Ngày 18/02/2018 công được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đến ngày 25/02/2018 Công ty được cấp giấy chứng doanh nghiệp;

ngày 28/03/2018 được giấy phép hoạt động của Sở giáo dục đào tạo. Công ty có trụ sở tại đường quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội

Công ty GS muốn được tư vấn về các loại ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp đạo tạo ngoại ngữ.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Quyết định 1470/QĐ-TTg ngày 22 tháng 07 năm 2016 sửa đổi Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường kèm theo Quyết định 1466/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

II. NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Ưu đãi thuế đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài có dịch vụ đào tạo tiếng Nhật thành lập tại địa bàn Hà Nội

Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế TNDN khi đáp ứng được điều kiện có dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng trong lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc trong địa bàn ưu đãi đầu tư. Và Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

Điều kiện của dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 18 thông tư 78/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung bởi thông tư 96/2015/TT-BTC, cụ thể:

“a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014.

Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.

Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Như vậy, Doanh nghiệp quý khách là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nên sẽ phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, và thực tế doanh nghiệp quý khách đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đủ điều kiện là dự án đầu tư mới theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp quý khách thành lập ở Hà Nội, không phải là địa bàn được ưu đãi đầu tư, nhưng doanh nghiệp quý khách hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, là lĩnh vực được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể,

1. Ưu đãi về thuế suất:

Điểm a khoản 3 Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung bởi thông tư 96/2015/TT-BTC như sau:

“3. Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với:

a) Phần thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường, giám định tư pháp (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa).

Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Về tiêu chuẩn được hướng dẫn tại quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 sửa đổi, bổ sung bởi quyết định 1470/QĐ-TTg ngày 22/07/2016 về loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục:

Cơ sgiáo dục thường xuyên

Tỉ lệ học viên tối đa/giáo viên/ca học

Diện tích phòng học tối thiểu

Căn cứ pháp lý

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

25 học viên/giáo viên/ca học

1,5 m2/ học viên/ca học

Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của BGDĐT về Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm NNTH

Như vậy, nếu doanh nghiệp quý khác đảm bảo được điều kiện trên, doanh nghiệp quý khách sẽ được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN là 10% trong suốt thời gian hoạt động.

Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế.

2. Ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế

Khoản 2 Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung bởi thông tư 96/2015/TT-BTC quy định:

“2. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong năm năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ.”

Như vậy, Hà Nội không phải là địa bàn có điều kiện kin tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, nên doanh nghiệp quý khách có dự án đầu tư mới gắn với việc thành lập doanh nghiệp trong lực vực giáo dục, đào tạo ở Hà Nội sẽ được hưởng ưu đãi thuế TNDN là miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong năm năm tiếp theo.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: để được giải đáp.

Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *