Tag Archives: ưu đãi thuế giá trị gia tăng

Hỏi về điều kiện hưởng ưu đãi thuế GTGT

Kính thưa các luật sư công ty luật DV Xingiayphep, công ty tôi kinh doanh vật liệu xây dựng , gần đây chúng tôi có kinh doanh 1 lô hàng đã đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế giá trị gia tăng đã ký hợp đồng , tuy nhiên lúc xuất hàng do bên mua có nhu cầu nên phát sinh vượt mức thêm 1 lượng hàng hóa nữa

Hỏi đáp pháp luật về thuế ưu đãi đặc biệt ?

Thưa luật sư, Tôi đang thắc mắc vấn đề về thuế nhập khẩu như sau: Thuế suất ưu đãi đặc biệt theo biểu thuế năm 2015 x 5% được tính như thế nào: Tức là: Giá trị mua hàng x 5% hay( giá trị mua hàng + tiền vận chuyển) x 5% .

Các loại ưu đãi thuế TNDN của trung tâm ngoai ngữ ?

Thưa luật sư! Tôi có vấn đề xin được tư vấn như sau: Công ty GS là công ty có 100% vốn tư của nước ngoài, công ty GS có hoạt động đào tạo ngoại ngữ cho mọi lứa tuổi. Ngày 18/02/2018 công được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đến ngày 25/02/2018 Công ty được cấp giấy chứng doanh nghiệp;