Xử lý hoá đơn đầu vào bị sai địa chỉ công ty ?

Kính chào luật sư. E có thắc rất mong được luật sư tư vấn. E mới nhận làm cho một công ty. Sau khi xem các hoá đơn đầu vào của công ty thì phát hiện toàn bộ các hoá đơn 2017 đên thời điểm hiện tại của một công ty đối tác xuất cho công ty e bị sai địa chỉ công ty, nhưng tên công ty và mã số thuế vẫn đúng. Do số lượng hoá đơn xuất hơn 100 số.

Em không biết phải xử lý các hoá đơn này như nào để không bị thuế phạt. Rất mong được luật sư tư vấn.

Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

-Thông tư 26/2015/TT-BTC

2. Nội dung tư vấn

Khoản 3 Điều 20 thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về xử lý hóa đơn đã lập có sự sai sót như sau:

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Khổ cuối của khoản 7 Điều 3 thông tư 26/2015/TT-BTC quy định về xử lý hóa đơn lập sai tên, địa chỉ như sau:

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Như vậy, trường hợp của công ty bạn là hóa đơn đầu vào năm 2017 của bạn bị sai địa chỉ người mua nhưng đúng tên và mã số thuế, mà thông thường thì những hóa đơn năm 2017 đã được bên mua, bên bán kê khai thuế rồi, nên bên mua và bên bán lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

 Biên bản điều chỉnh hóa đơn phải ghi rõ thông tin chính xác của bên mua, bên bán, nội dung trước và sau điều chỉnh, lý do điều chỉnh, và điều chỉnh cho những hóa đơn nào. Nếu trong cùng một lần mà phát hiện ra nhiều hóa đơn của một nhà cung cấp có sai sót thì có thể lập chung một biên bản điều chỉnh. Nếu nhiều nhà cung cấp có sai sót thì mỗi nhà cung cấp lập một biên bản điều chỉnh cho những số hóa đơn sai sót.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số:  để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế – Công ty luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *