VPĐD CLARIANT (SINGAPORE) PTE.LTD (NỘP HỘ NTNN)

VPĐD CLARIANT (SINGAPORE) PTE.LTD (NỘP HỘ NTNN)


Mã số thuế: 3702818810
Địa chỉ: 3 đường 02 VSIP, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đại diện pháp luật: Clariant (Singapore) Pte.ltd
Giấy phép số: 06/2006/GPTMDL
cấp giấy phép: 12/08/2003
Trạng thái: Đang hoạt động

 

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *