TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC DÀO SAN

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC DÀO SAN

Mã số thuế: 6200106068
Địa chỉ: Xã Dào San, Xã Dào San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu.

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Xuân
Ngày cấp giấy phép: 10/04/2020
Ngày hoạt động: 06/08/2019
Cập nhật lần cuối vào 10/04/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.