Tag Archives: hóa đơn hàng hóa

Quy định của pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Tôi chưa thực sự hiểu lắm khi đọc lại Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 219 và Khoản 1, Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39. Xin Luật sư giải thích lại giúp tôi.

Tư vấn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ ?

Kính chào xin giấy phép,
Em có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Theo Điểm 2.5, Phụ lục 4 Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp (Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính) hướng dẫn Trong một số trường hợp việc sử dụng và ghi hóa đơn, chứng từ được thực hiện cụ thể như sau: