Tag Archives: dịch vụ soạn thảo văn bản

Mẫu một số công văn thông dụng hiện hành – Cách hướng dẫn viết công văn

Trên thực tế hiện nay, một số doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan hay một tổ chức bất kỳ đều gặp vướng mắc trong quá trình soạn thảo các công văn gửi đến đối tác, khách hàng, hoặc công văn giải trình, đôn đốc, nhắc nhở. Công ty luật DV Xingiayphepcung cấp đến khách hàng một số công văn thông dụng sau: