Tag Archives: dịch vụ kế toán

Loại hình doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được phép thành lập

Luật sư cho tôi hỏi tôi định thành lập một doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh dịch vụ kế toán. Nhưng tôi nghe bạn bè tôi bảo rằng không được thành lập công ty dịch vụ kế toán dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì có đúng không. Tôi xin cảm ơn!

Hộ kinh doanh có được phép kinh doanh dịch vụ kế toán không ?

Hộ kinh doanh cá thể thì được kinh doanh những ngành nghề và lĩnh vực gì ? Hộ cá thể có bị hạn chế kinh doanh các ngành nghề có điều kiện như kế toán, dịch vụ bảo vệ, xuất khẩu lao động … hay không ? xin giấy phép sẽ tư vấn và giải đáp cụ thể:

Nếu tôi là cán bộ công chức có được phép kinh doanh dịch vụ kế toán không ?

Luật sư cho tôi hỏi về việc *Cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán* cần những yêu cầu cụ thể ra sao? cụ thể: