Mẫu 05-ĐK-TCT – Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân theo thông tư 95/2016/TT-BTC

xin giấy phép gửi tới quý khách hàng mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC mời quý khách hàng tham khảo. Tờ khai mẫu 05-ĐK-TCT dùng cho cá nhân tự đăng ký cấp mã số thuế cho cá nhân.

Mẫu số: 05-ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

Dành cơ quan thuế ghi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ngày nhận tờ khai:

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DÙNG CHO CÁ NHÂN KHÁC

Nơi nhận:

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

(Phần dành cho cơ quan thuế ghi)

Mã số thuế

1. Họ và tên người đăng ký thuế: Nguyễn Thị A

2. Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1990

3. Giới tính:

Nam

Nữ

x

4. Quốc tịch: Việt Nam

5. Giấy tờ của cá nhân:

5a. Số chứng minh nhân dân 125023xxx Ngày cấp 05/02/2012. Nơi cấp CA.Tp Hà Nội

5b. Số căn cước công dân …………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……….………..

5c. Số hộ chiếu ………………………. Ngày cấp ………………. Nơi cấp …………………

5d. Số giấy tờ khác (nếu có) …………. Ngày cấp ……………… Nơi cấp …………………

6. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

6a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: Số 19 Nguyễn Trãi

6b. Xã, phường: Khương Trung

6c. Quận, huyện: Thanh Xuân

6d. Tỉnh, thành phố: Hà Nội

6đ. Quốc gia: Việt Nam

7. Địa chỉ cư trú:

7a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: Số 19 Nguyễn Trãi

7b. Xã, phường: Khương Trung

7c. Quận, huyện: Thanh Xuân

7d. Tỉnh, thành phố: Hà Nội

8. Điện thoại liên hệ: 098632xxx Email: …………………………………………………………….

9. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Tôi cam kết những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

…, ngày …tháng … năm …

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ

Ký và ghi rõ họ tên

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

MẪU SỐ 05-ĐK-TCT

1. Họ và tên người đăng ký thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên cá nhân đăng ký thuế.

2. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân đăng ký thuế.

3. Giới tính: Tích vào 1 trong 2 ô Nam hoặc Nữ.

4. Quốc tịch: Ghi rõ Quốc tịch của cá nhân đăng ký thuế.

5. Số giấy tờ chứng thực của cá nhân: Ghi đầy đủ thông tin vào các loại giấy tờ mà cá nhân đăng ký thuế có.

6. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ của cá nhân đã được ghi trên sổ hộ khẩu.

7. Địa chỉ cư trú: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ về nơi ở hiện tại của cá nhân.

8. Điện thoại liên hệ, email: Ghi số điện thoại, địa chỉ email (nếu có)

9. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: Ghi cơ quan chi trả thu nhập đang công tác tại thời điểm đăng ký thuế (nếu có).

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: để được giải đáp.

Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *