Hướng dẫn kê khai nộp thuế GTGT mẫu 01/GTGT qua mạng mới nhất

Xin chào xin giấy phép. Luật sư cho tôi hỏi khi nào Doanh nghiệp được kê khai thuế GTGT theo tháng, khi nào doanh nghiệp được kê khai thuế GTGT theo quý. Cách lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTTG. Mong Luật sư tư vấn giúp tôi ! Xin cảm ơn !

Mục lục bài viết

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Thuế của

>>

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Xin giấy phép. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý:

Thông tư 151/2014/TT-BTC

Chuyên viên tư vấn:

1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý

Những doanh nghiệp có tổng doanh thu của năm trước liền kề nhỏ hơn 50 tỷ đồng thì kê khai thuế GTGT theo quý.

Tổng doanh thu là bao gồm cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT theo TT151/2014/TT-BTC

Những doanh nghiệp mới thành lập phải kê khai thuế GTGT theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng của một năm dương lịch thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu để xác định kê khai theo tháng hay theo quý.

Nếu đủ điều kiện kê khai theo tháng, mà muốn chuyển sang kê khai theo tháng thì gửi thông báo theo mẫu 07/GTGT ban hành kèm theo thông tư 151/2014/TT-BTC cho cơ quản lý thuế trực tiếp

Thời hạn chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

2. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng

Những doanh nghiệp có tổng doanh thu của năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ đồng thì kê khai thuế GTGT theo tháng.

Xác định doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ năm trước liền kề là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch bao gồm cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT. Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

Chu kỳ kê khai theo quý/tháng : việc thực hiện kê khai theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.

3. Hướng dẫn tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

Bước 1: Đăng nhập vào phần hỗ trợ kê khai. Chọn Thuế GTGT -> Chọn tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT -> Chọn kỳ tính thuế Tháng- quý -> chọn phụ lục nếu có -> Chọn đồng ý.

Bước 2. Hoàn thiện các chỉ tiêu :

[21] Nếu trong kỳ không phát sinh doanh thu

[22] Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế đã ghi trên chỉ tiêu [43] của tờ khai GTGT kỳ trước.

[23] Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào. Số liệu ghi vào mã này là tổng giá trì hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ chưa có thuế GTGT

[24] Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng toàn bộ số tiền thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào ( dù được khấu trừ hay không khấu trừ cũng nhập hết)

[25] Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ ( chỉ đưucọ nhập phần tiền thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ)

[26] Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng doanh thu của việc bán hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT

[27] và [28] phần mềm tự cập nhật

[29] Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế xuất 0%. Số liệu ghi vào số này là tổng doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế xuất 0%

[30] và [31] hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế xuất 5%. Số liệu ghi vào số này là tổng doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế xuất 5% và tiền thuế GTGT

[32] và [33] hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế xuất 10%. Số liệu ghi vào số này là tổng doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế xuất 10% và tiền thuế GTGT

[32a] Hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế. Số liệu ghi tại chỉ tiêu này là tổng doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT ( các trường hợp không kê khai tính nộp thuế GTGT theo Điều 5 Thông tư 219/TT-BTC)

[34] và [35], [36] phần mềm tự cập nhật

[37] và [38] chỉ thực hiện kỳ trước có kê khai bổ sung, điều chỉnh của yêu cầu của cơ quan thuế

[37] Điều chỉnh giảm. Nếu chỉ tiêu [43] trên tờ khai bổ sung kê khai bổ sung của kỳ trước là số âm tức là trong ngoặc thì nhập số tiền đó vào chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại

[38] điều chỉnh tăng. Nếu chỉ tiêu [43] trên tờ khai bổ sung kê khai bổ sung của kỳ trước là số dương thì nhập số tiền đó vào chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại

[39] -> [43] phần mềm tự cập nhật

[40b] chỉ áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế rieng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Chỉ tiêu[40b] nhập vào bảng chỉ tiêu này tương ứng với chỉ tiêu [28a] thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư trên tờ khai 02/GTGT. Giá trị trên chỉ tiêu [28a] thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư trên tờ khai 02/GTGT không được lớn hơn giá trị chỉ tiêu [40a]

[40] nếu xuất hiện số tiền mang đi nộp

[43] nếu xuất hiện sẽ tự động chuyển sang chỉ tiêu 22 kỳ sau.

Bước 3 : Hoàn thiện các chỉ tiêu sau đó chọn kết xuất XML để tạo tờ khai điện tử. Chọn đường link dẫn để lưu tệp tờ khai, rồi chọn SAVE

Bước 4. Chọn ĐÓNG để hoàn tất quá trình tạo tờ khai từ phần mềm HTKK

Bước 5 : Nộp tờ khai. Đăng nhập vào trang noptokhai.vn -> Chọn Nộp tờ khai từ HTKK sao đó chọn tờ khai.

Trong cửa sổ Open, tìm đến thư mục lưu các tệp tờ khai đã kết xuất từ Bước 1, sau đó chọn tệp tờ khai cần gửi và chọn Open. Khi chọn tờ khai xong, chọn Xác nhận. Hệ thống sẽ phân tích tờ khai sau đó chọn Ký và gửi tờ khai.

Bước 6 : Khi cửa sổ Nhập mã Pin của USB Token hiện ra bạn nhập mã PIN sau đó chọn Xác nhận

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận số: để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Lương Thị Lan – Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế – Công ty luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *