HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐĂK SAO

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐĂK SAO

Mã số thuế: 6101267804
Địa chỉ: Thôn Năng Lớn 2, Xã Đắk Sao, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum.

Tên giao dịch: HTX NN TM VA DV DAK SAO

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Điệp
Ngày cấp giấy phép: 16/03/2020
Ngày hoạt động: 13/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 16/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.