HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ THẢO DƯỢC CỘNG ĐỒNG VĂN LEM

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ THẢO DƯỢC CỘNG ĐỒNG VĂN LEM

Mã số thuế: 6101267378
Địa chỉ: Thôn Tê Rông, Xã Văn Lem, Huyện Đắk Tô, Kon Tum.

Tên giao dịch: HTX THAO DUOC CONG DONG VAN LEM

Đại diện pháp luật: A Kên
Ngày cấp giấy phép: 06/03/2020
Ngày hoạt động: 10/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 06/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.