CÔNG TY TNHH SUPERSHIP TÂY NINH – CHI NHÁNH CHÂU THÀNH

CÔNG TY TNHH SUPERSHIP TÂY NINH – CHI NHÁNH CHÂU THÀNH

Mã số thuế: 3901273488-002
Địa chỉ: 438 đường 781, ấp Bình Long, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành, Tây Ninh.

Đại diện pháp luật: NGUYỄN HOÀNG ÂN
Ngành nghề chính:

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.