Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Sotechma

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Sotechma

Mã số thuế: 4001203426
Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam.

Đại diện pháp luật: Trần Văn Luận
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2020
Ngày hoạt động: 17/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 17/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.