CÔNG TY TNHH PHÚC HUY ĐÔNG TRIỀU

CÔNG TY TNHH PHÚC HUY ĐÔNG TRIỀU

Mã số thuế: 5702037183
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Bình Dương, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh.

Tên giao dịch: PHUC HUY DONG TRIEU CO., LTD

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tưởng
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2020
Ngày hoạt động: 17/03/2020
Ngành nghề chính:
Cập nhật lần cuối vào 17/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.