CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN ĐỨC GIA LAI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN ĐỨC GIA LAI

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế:
Địa chỉ: 90/26 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Đại diện pháp luật: Tăng Xuân Đức
cấp giấy phép: 17/10/2019
hoạt động: 17/10/2019 ( 2 )
Điện thoại:
Trạng thái: Đang hoạt động

 

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.