CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ PHẠM HÀ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ PHẠM HÀ

Mã số thuế: 2902043661
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Phú, Xã Quỳnh Nghĩa, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hà
Ngày cấp giấy phép: 14/04/2020
Ngày hoạt động: 14/04/2020
Cập nhật lần cuối vào 14/04/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.