Công Ty TNHH Anh Hạnh

Công Ty TNHH Anh Hạnh

Mã số thuế: 2902042724
Địa chỉ: Ngõ 91, Đường Hoàng Trọng Trì, Xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Ngày cấp giấy phép: 27/03/2020
Ngày hoạt động: 27/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 27/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.