CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT – CHI NHÁNH SÔNG TIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT – CHI NHÁNH SÔNG TIỀN

Mã số thuế: 0309138437-006
Địa chỉ: Số nhà 373, Khóm 5, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Trà Vinh.

Đại diện pháp luật: NGUYỄN VŨ LÂM
Ngành nghề chính:

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.