Yêu cầu nhà thầu thu hồi vốn trong đấu thầu khi nào?

Xin chào bạn đến với chuyên trang tư vấn dịch vụ pháp luật. Sau đây là một số nội dung chỉ mang tính chất tham khảo. các bạn có thể đọc để hiểu thêm nhé.

Chào Luật sư, Tôi muốn hỏi nội dung sau: – Điều 7 mục d luật đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định điều kiện phát hành HSMT là có nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện. – Thông tư số 11/2016/TT-BKHT ngày 26/7/2016 và mẫu hồ sơ mới thầu EPC mục CDNT2 của bang dữ liệu đấu thầu chỉ nói chung và nguồn vốn, không có chi tiết Như vậy trong HSMT có được yêu cầu nhà thầu thu xếp vốn không và như vậy có vi phạm luật không? Cảm ơn luật sư!

Chào Luật sư, tôi đang thực hiện dự án có một nội dung liên quan đến luật đấu thầu mong Luật sư giải đáp giúp, cụ thể như sau. Tôi muốn hỏi nội dung sau:

– Điều 7 mục d luật đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định điều kiện phát hành HSMT là có nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện.

– Thông tư số 11/2016/TT-BKHT ngày 26/7/2016 và mẫu hồ sơ mới thầu EPC mục CDNT2 của bang dữ liệu đấu thầu chỉ nói chung và nguồn vốn, không có chi tiết Như vậy trong HSMT có được yêu cầu nhà thầu thu xếp vốn không và như vậy có vi phạm luật không?

Ví dụ như: Trường hợp yêu cầu nhà thầu chào phương án thu xếp vốn: Trong trượng hợp này cần nêu rõ yêu cầu nhà thầu chào phương án kèm theo các hồ sơ, thư quan tâm và bản chào của các tổ chức tài chính tương ứng cũng gắn trách nhiệm của nhà thầu với trách nhiệm thu xếp vốn thông qua các yêu cầu ràng buộc nội dung như sau:

– HSDT phải bao gồm cả phương án thu xếp tài chính kèm theo thư cam kết của tổ chức cung cấp vốn tương ứng . Nội dung thư cam kết của nhà tài trợ vốn phải đáp ứng các điều kiện tối thiểu như sau:

1. Nhà thầu cam kết hỗ trợ chủ đầu tư thu xếp vay vốn với các điều kiện như sau: (a) Thu xếp vay từ nguồn tín dụng xuất khẩu (ECA) với giá trị bằng 85% giá trị hợp đồng dự kiến được ký với nhà thầu. Trong HSDT, nhà thầu phải cam kết và gửi kèm theo đề xuất hợp đồng tín dụng từ một tổ chức tài chính có uy tín trên quốc tế và thu xếp vay ECA từ nguồn hợp pháp với các điều kiện hợp đồng vay được nếu rõ theo quy định tại phụ lục kèm theo. Phần vốn 15 % còn lại do chủ đầu tư tự thu xếp từ nguồn vốn khác để thanh toán cho nhà thầu.

2. Nhà thầu đệ trình tiến độ giải ngân chi tiết phù hợp với bảng giá chào thầu và tiến độ thực hiện dự án ?

Trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật đấu thầu của .

Trả lời:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Công ty Xin giấy phép. Trường hợp của bạn chúng tôi có những tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

2. Nội dung trả lời:

Vấn đề của bạn được chúng tôi tư vấn như sau:

Việc quy định nguồn vốn trong hồ sơ mời thầu thì được pháp luật quy định như sau:

– Căn cứ Bảng dữ liệu đấu thầu của Thông tư số 11/2016/TT-BKHT ngày 26/7/2016 quy định là:

CDNT2 có yêu cầu ghi rõ thông tin về nguồn vốn và phương thức thu xếp vốn: “Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): _________ [ghi rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn ODA thì phải nêu rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn (ngoài nước, trong nước)].”

– Căn cứ khoản 9 , điều 89 và điểm d, khoản 1 điều 7 quy định:

Điều 89. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu

8. Chuyển nhượng thầu, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết;

b) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.

9. Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn tới tình trạng nợ đọng vốn của nhà thầu.

Điều 7. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
d) Nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện gói thầu;

Như vậy từ những quy định pháp lý trên cho thấy, pháp luật ràng buộc chặt chẽ bên nhà đầu tư ( tổ chức lựa chọn nhà thầu) về việc xác định nguồn vốn và phương thức thu xếp vốn để thanh toán cho nhà thầu. Việc thanh toán cho nhà thầu phải được đảm bảo theo tiến độ thực hiện gói thầu. Nhằm tránh nợ đọng cho nhà thầu. Chứ ở đây pháp luật không cấm tổ chức lựa chọn nhà thầu không được yêu cầu nhà thầu thu xếp vốn để thực hiện dự án thầu. Do đó trong Hồ sơ mời thầu nhà đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu thu xếp vốn và đồng thời chủ đầu tư cũng phải xác định rõ nguồn vốn và phương thức thu xếp vốn cho nhà thầu . Hành vi yêu cầu nhà thầu thu xếp vốn là không vi phạm luật.

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email hoặc qua Tổng đài tư vấn:

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đấu thầu – Công ty luật

Nếu bạn cần thêm thông tin xin đặt câu hỏi vào ô hỏi đáp bên dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn.